Repline Dış Ticaret Ltd. Şti. olarak tarafımıza bildirmiş olduğunuz kişisel verilerinizi, tüm gerekli tedbirleri alarak, açık ve meşru menfaatler çerçevesinde ve bu menfaatlerle sınırlı olacak şekilde, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında korunacağını, işleneceğini ve aktaracağımızı beyan ediyor; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmek üzere hazırladığımız Aydınlatma Metnini www.repline.com.tr/kvkk adresinde ilgi ve bilgilerinize sunuyoruz.

    Bu kapsamda aşağıda yer alan onay metnini imzalamadan önce www.repline.com.tr/kvkk adresinde yer alan Aydınlatma Metnini okumanızı önemle rica ediyoruz.

    Şirketinizle paylaştığım kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine, korunmasına ve aktarılmasına dair www.repline.com.tr/kvkk adresinde yer alan “Aydınlatma Metni”ni okudum. Bu çerçevede, şirketinizle paylaştığım kişisel verilerimin okumuş olduğum “Aydınlatma Metni”nde belirtilmiş olan hususlar kapsamında toplanmasını, işlenmesini, korunmasını ve aktarılmasını kabul ediyorum.
    Onaylıyorum